Rekisteriseloste
HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERISELOSTE


Rekisterinpitäjä:

Baltic Marine Oy
Rautatehtaankatu 2
20200 Turku
+358445212304

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Anna Rahunen
Rautatehtaankatu 2
20200 Turku
+358445212304
balticma@balticmarine.fi

Rekisterin nimi:

Baltic Marine Oy:n ja Marinestore.fi asiakas ja -markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään Baltic Marine Oy/marinestore.fi palveluiden toimittamiseksi sekä näiden
palvelujen markkinointiin ja viestintään.

Rekisterin tietosisältö:

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Työtehtävät
• Yritys/organisaatio
• Laskutustiedot ja -osoite
• Sijainti
• Y-tunnus
• Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle Baltic Marine Oy/marinestore.fi verkkosivuilla

Säännönmukaiset tietolähteet:

• Käyttäjien luovuttamat tiedot
• Julkiset tietolähteet


Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain Baltic Marine Oy:n erikseen valtuuttamat henkilöt.
Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Käyttäjän oikeudet:

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.
Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää Baltic Marine Oy/marinestore.fi käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen balticma@balticmarine.fi .